Chủ đề nóng

Nhà nông

  • Làm đúng cách, Kon Tum giảm nghèo nhanh

    Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Kon Tum đã giảm nghèo nhanh và bền vững. Nguồn lực giảm nghèo và các chương trình, dự án lồng ghép đã góp phần làm cho diện mạo các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa thay đổi rõ rệt.
  • Dù nghèo, người Mông ở đây vẫn hiến đất, chinh phục 6km đường "thần thánh"

    Đến Nam Mẫu, vào Khâu Qua phải vượt dốc đèo hun hút, đường núi chênh vênh… Vậy nên người Mông ở Khâu Qua (xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) bảo nhau, có con đường bê tông như dưới huyện thì thôn mình mới khá lên được, phải góp công, góp của, hiến đất làm đường thôi.